NIP 716-278-44-90

barek

To co dla nas najważniejsze

Cała nasza praca jest zawsze oparta o chęć pokazania ludziom tego, co jest wartościowe, i o czym trzeba pamiętać. Nasza grupa rekonstrukcyjna jako hasło przyjęła sobie zawolanie: ‘Zawsze pamiętać’. Jan Pawel II mówił, aby mieć tożsamość, należy zachować pamięć. Chcemy zachować pamięć o historii, pamięć o ludziach, pamięć o wydarzeniach po to, aby dzisiaj dalej być Polakiem.

Założenie grupy

Rekonstrukcji historycznych zostało zainspirowane przybliżaniem historii w szkole. Rozpoczęło się od pewnego apelu poświeconego wojnie obronnej w 39 roku, kiedy to ministranci przywdziali odpowiednie stroje, co uplastyczniło to wydarzenie. Zrobiliśmy także wystawę pamiątek z tamtych czasów. Poźniej rozpoczęły się nasze przygody w poszukiwaniu historii i fascynacja historią.

Obecnie osiągneliśmy

Kolejny etap swojego rozwoju. Realizujemy takie przedsięwzięcia rekonstrukcyjne, które oddziałuja na innych, następuje więc, edukacja członkow grupy, ale również edukacja społeczna. Oddziałujemy na nasze lokalne społeczności, bierzemy udział w uroczystościach patriotycznych, narodowych, religijnych, organizujemy widowiska. Ostatnio nasze widowisko obejrzało kilka tysięcy osób.

Teraz grupę rekonstrukcji historycznej tworzą nie tylko młodzi chłopcy, ale również ich ojcowie. Kolejnym etapem poszerzania naszej grupy było stworzenie plutonu sanitarnego PWK (Przysposobienia Wojskowego Kobiet).

Chętnie podejmujemy

współpracę z innymi grupami rekonstukcyjnymi w widowiskach odtwarzających wydarzenia początku II Wojny Swiatowej